شاخص‌های ارزشمند دولت سیزدهم تمجید رهبر انقلاب را به همراه داشت


تهران- ایرنا- نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص‌های ارزشمند در دولت سیزدهم موجب تمجید مقام معظم رهبری از این دولت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221086/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA