شایعات به اعتماد عمومی آسیب می‌زند/ نمایندگان به صحت اظهارات خود توجه کنند


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تقویت ثبات اقتصادی در کشور نیازمند ایجاد آرامش هستیم، گفت: بیان شایعات در مورد افزایش قیمت بنزین منجر به التهاب روانی جامعه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197718/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA