شرایط انصراف یا پیگیری عدم تایید صلاحیت داوطلب مجلس مشخص شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رای گیری می‌توانند انصراف خود را ثبت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104175/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF