شرایط «سرپرست موقت برای مؤسسات اعتباری» ‌مشخص شد

به گزارش خبرنگار خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -چهارشنبه ۱۱ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با اصلاح بند (۶) ماده (۳۰) موافقت کردند.

در بند (۶) اصلاحی ماده (۳۰) آمده است: ­هیأت سرپرستی موقت متشکل از سه یا پنج عضو است. معاون نظارتی با تائید رئیس کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رئیس منصوب می کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی منتقل می شود. هیأت سرپرستی از بین افراد خبره بانکی و صاحب صلاحیت دارای حداقل ۵ سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب شود.

در این جلسه سید شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد اصلاحی خود پیرامون این بند اصلاحی گفت: هیأت سرپرستی باید از بین افراد صاحب تجربه و صلاحیت و حداقل با داشتن سابقه مدیریت ارشد بانک انتخاب شود چرا که وقتی یک موسسه اعتباری دچار مشکل می‌شود و قرار است هیأت سرپرستی موقت انتخاب شود نمی‌توان از افراد بدون تجربه استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930387/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF