شرح وظایف و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بازرگانی این هفته تعیین می‌شود


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام اصلی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است که این هفته  در کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین تکلیف می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176573/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86