شرط وزارت کشاورزی برای تاجران برنج/ محصولات دپو شده شالیکاران را خریداریم


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی در مورد شرط دولت برای واردات برنج گفت:وارد کنندگان برنج باید به همان نسبت که برنج وارد می‌کنند، برنج شمال کشور را خریداری کنند و در فروشگاه های سراسر کشور توزیع نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179125/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86