شفاف سازی توسط نخبگان دانشگاهی مهمترین راه مقابله با فتنه است


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شفاف سازی و بصیرت افزایی نسبت به ابعاد فتنه توسط نخبگان را مهمترین راه مقابله دانست و گفت: محیط دانشگاه ظرفیت مهم و اساسی برای شناساندن جریان حق در برابر فتنه ها دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918695/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA