شورای نگهبان: منتخبان به وعده‌های خود عمل کنند


تهران- ایرنا- شورای نگهبان در بیانیه‌ای از حضور مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405917/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF