شکاف ۱۹۲ درصدی درآمد شهر و روستا در دولت قبل/وزیر کشاورزی نماینده ویژه دولت در امور روستایی شود


تهران – ایرنا- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکاف درآمدی بین شهر و روستا در دولت سابق به ۱۹۲ درصد افزایش یافت، خواستار آن شد که برای رفع مشکلات روستاییان وزیر جهادکشاورزی به عنوان نماینده ویژه دولت در امور روستایی انتخاب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994178/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B9%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87