صدور نفت و دانش فنی به آمریکای لاتین اوج اقتدار دولت سیزدهم است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدور نفت و دانش فنی به آمریکای لاتین اوج اقتدار دولت سیزدهم است، گفت: ساخت و تعمیر پالایشگاه‌ها در این کشورها افزایش اعتبار برای ایران و شکست هژمونی آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140598/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA