صرف اموال دانشگاه آزاد و سرمایه‌های دانشگاهیان به نفع هر حزب یا نامزد انتخابات ممنوع است


تهران – ایرنا – رییس دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه‌ای درخصوص رویکرد این دانشگاه در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرف اموال دانشگاه، سرمایه‌های انسانی و مالی دانشگاهیان به ویژه دانشجویان به نفع هر حزب، جناح یا نامزدی به هر نحوی ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135954/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8