صفر کردن سود ۳۴ قلم کالا/ طرح فجرتا فطر در طول سال ادامه می‌یابد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: در طرح فجر تا فطر که تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد توانسته‌ایم با صفر کردن سود ۳۴ قلم کالا کنترل مناسبی بر روی بازار داشته باشیم و این تجربه با فروشگاه‌های زنجیره ای را در طول سال نیز ادامه می‌دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073801/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B4-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF