صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان در طول سنوات خدمت نیز بررسی می‌شود


تهران- ایرنا-با تصویب مجلس، صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش در بدو خدمت، در طول سنوات خدمت نیز احراز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299286/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B2