صندوق‌های استانی عدالت و پیشرفت، اختیارات استانها را افزایش می‌دهد


تهران – ایرنا – دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استقبال از پیش بینی صندوق عدالت و پیشرفت برای هر استان در بودجه سال آینده گفت: اگر تخصیص و اجرای بودجه های استانی استانها سپرده شود، استانداران و مسئولان استانی نسبت به هزینه کرد بودجه پاسخگو می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989182/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF