ضرورت تقویت ارتباط نهاد حکمرانی با دانشکده ها و پژوهشکده ها در کشور

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت تدوین برنامه هفتم توسعه در کشور، گفت: بسته پیشنهادی برنامه هفتم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری هفده جلسه تخصصی و کارشناسی آماده است تا به صورت عملیاتی درآید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84843763/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

نگاهداری ادامه داد: به عنوان مثال نظام حکمرانی در برخی مواقع ممکن است معتقد باشد که راه حل دانشگاه ها و اندیشکده ها چندان واقع بینانه با حوزه میدان و عمل نیست و انتزاعی است.

وی تصریح کرد: بر اساس اساسنامه مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز علاوه بر این مسئله یک وظیفه ترویجی و آموزشی هم بر عهده دارد و لذا رویداد پارلمان دانشجویی در همین حوزه راه اندازی شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ممکن است این تصور وجود داشته باشد که سیاستمداران امروزه تافته جدا بافته هستند و ارتباطی با جامعه دانشگاهی ندارندکه اگر اینگونه است باید این ضعف در نحوه ارتباط گیری این دو نهاد باید برطرف شود.

وی تصریح کرد: البته یکی از مسائلی که باید آسیب شناسی شود نحوه ارتباط مراکز علمی با حکمرانی است چراکه در حال حاضر ارتباط نهادینه و مستمر و تعریف شده ای بین این دو نهاد وجود ندارد و این امر باعث شده وقتی نظام حکمرانی به صورت یک نظام پیش می رود چندان ارتباط نهادینه ای با مراکز دانشگاهی نداشته باشد.

وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی تخصصی مجلس شورای اسلامی وظیفه اصلی و تخصصی پشتیبانی از طرح ها و تصمیمات نمایندگان را دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشکده ها، گفت: از وظایف اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که به عنوان حلقه واسط عمل کنیم تا نکته نظرات این مراکز علمی را به ساختار قانونگذاری کشور منعکس کنیم که رویکرد مرکز در دوره جدید فعالیت خود اینچنین بوده است.

نگاهداری با اشاره به گسترش عدالت محوری در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رویکرد جذب پژوهشگران و بهره‌مندی از توان نخبگانی کشور را در مرکز پژوهش‌ها تغییر دادیم و در این راستا این مرکز در اسفند ۱۴۰۰، از بین بیش از ۵ هزار نفری که در فراخوان همکاری پژوهشی شرکت بودند، ۲۰۰ نفر را به عنوان پژوهشگر پذیرفت که همکاری گزارشی و پژوهشی آنان با مرکز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری رویدادهایی مثل پارلمان های دانشجویی می تواند دانشجویان و نخبگان را با چالش های نظام حکمرانی آشنا کرده و آنان را برای آینده کشور آماده کند.

نگاهداری در ادامه با انتقاد از اینکه در کشور ما احزاب کارکردی به معنای واقعی آن ندارند، گفت: رویدادهایی مثل پارلمان دانشجویی می تواند پشتوانه کارشناسی برای نظام تصمیم گیری کشور و زمینه‌ساز تربیت افراد حرفه‌ای باشد.

نگاهداری ادامه داد: مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه در مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی شده است تا ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی کشور به صورت سیستماتیک و نهادی دنبال شود.

وی با تاکید براینکه مرکز پژوهش های مجلس در ایجاد و تقویت حلقه ارتباط و اتثال بین جامعه دانشگاهی و سیاستگذاران آماده است، گفت: در همین راستا اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری را اواخر مرداد در ۳۱ استان کشور دایر خواهیم کرد تا از ظرفیت محلی نخبگان در عرصه سیاستگذاری کشور استفاده شود.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مراسم رویداد افتتاحیه پارلمان دانشجویی این مرکز، اظهار داشت: یکی از اهداف بنده از زمان حضور در مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی رویدادی مانند پارلمان دانشجویی بود.