ضوابط تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی مشخص شد

براساس تبصره این ماده؛ نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(۸) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه نماید. ‌


منبع: https://www.irna.ir/news/84819879/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه(۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی در دستور کار قرار گرفت و ۱۵۵ نماینده مجلس از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با ماده (۳) این طرح درباره وظایف کمیته‌های کشوری و استانی موافقت کردند.

در ماده (۳) این طرح وظایف کمیته‌های کشوری و استانی مشخص شده است که بر اساس آن بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل، احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون، بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن، نظارت ‌بر فعالیت تشکل‌ها مطابق این قانون، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون، بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها، رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون و توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکل‌ها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۴)، (۱۶) و (۱۷) این قانون از جمله موارد بیان شده در این طرح است.