ضوابط تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی مشخص شد

براساس تبصره این ماده؛ نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(۸) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه نماید. ‌


منبع: https://www.irna.ir/news/84819879/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

در ماده (۳) این طرح وظایف کمیته‌های کشوری و استانی مشخص شده است که بر اساس آن بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل، احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون، بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن، نظارت ‌بر فعالیت تشکل‌ها مطابق این قانون، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون، بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها، رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون و توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکل‌ها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۴)، (۱۶) و (۱۷) این قانون از جمله موارد بیان شده در این طرح است.

به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه(۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی در دستور کار قرار گرفت و ۱۵۵ نماینده مجلس از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با ماده (۳) این طرح درباره وظایف کمیته‌های کشوری و استانی موافقت کردند.