طحان‌نظیف: روند انتخابات دچار هیچ اختلالی نشده است


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: با همکاری خوبی که میان عوامل اجرایی و نظارتی وجود داشته روند انتخابات دچار هیچ اختلالی نشده است و گزارش‌های بسیار کم و معدودی را ما از ابتدای صبح توسط سامانه مردم ناظر دریافت کردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85404733/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA