طحان‌نظیف: پس از پایان فرآیند اخذ رأی، میزان مشارکت اعلام می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حال رأی گیری از مردم هستیم طبیعتاً آمار رسمی و مشارکت را باید در انتهای رأی گیری بررسی کنیم؛ بعد از پایان فرآیند اخذ رأی، میزان مشارکت هم اعلام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85404733/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF