طحان نظیف: انتخابات مجلس با قانون جدید اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حذف بند مربوط به انتخابات تناسبی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: با حذف این بند زمینه اجرایی شدن اصلاحیه این قانون از امروز فراهم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178174/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF