طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ به مناطق کمتر برخوردار منتقل شود


تهران- ایرنا- نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به استان‌ها و مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند رشد و توسعه این مناطق را به دنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138349/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF