طرح‌های عمرانی در مناطق سردسیر از محل فروش اوراق مالی اسلامی اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند طرح‌های تملک دارایی مناطق سردسیر را از محل فروش اوراق مالی اسلامی اجرایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040464/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C