طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بار دیگر در دستور قرار گرفت


تهران – ایرنا – طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که کلیات آن پیش از این در مجلس رد شده بود، بار دیگر در دستور کار بررسی نمایندگان قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969705/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1