طرح ایجاد «معاونت راهبردی انرژی» تدوین می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان پیشنهاد کمیسیون برای ایجاد «صندوق بهره‌وری انرژی» برای اصلاح روند مصرف، گفت: در نشست امروز باردیگر بر تشکیل یک سازمانی فرادستگاهی باعنوان «معاونت راهبردی انرژی» صرفا زیرنظر رئیس‌جمهور تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969374/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF