«طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه» مغایر قانون اساسی است/ طرح شفافیت قوا به مجمع تشخیص می‌رود


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان از ایراد شورا به مصوبه مجلس در مورد طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972173/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD