طرح جامع صنعت هسته‌ای به زودی به صحن مجلس می‌رود


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جامع صنعت هسته‌ای کشور در نوبت طرح در صحن علنی است؛ این قانون می‌تواند پس از ۴۰ سال هویت جدید و پشتوانه در حوزه تقنینی و اجرایی را برای سازمان انرژی اتمی ایران به مرحله اجرا درآورد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85178798/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF