«طرح حمایت حقوقی از زنان و خانواده» فردا در صحن مجلس بررسی می‌شود


تهران_ایرنا_ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی طرح حمایت حقوقی از زنان و خانواده در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969494/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF