«طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور۱۹۶ تن از نمایندگان آغاز شد.

همچنین نمایندگان در این نشست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت وگزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی می کنند. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بررسی دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بررسی دو فوریت طرح طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936877/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAدر این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وگزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی بررسی شود. بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایاازدیگر برنامه های امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.