طرح دارو یار منافع عده‌ای را خدشه‌دار کرد/۱۰ هزار پزشک و دندان‌پزشک به مناطق محروم فرستاده شدند


تهران-ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح دارو یار برای رفع تعارض منافع ایجاد شد و بسیار موفق بود اما منافع عده ای دچار خدشه شد و مقاومت هایی ایجاد شد البته این طرح همچنان این طرح در حال اجرا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962514/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9