طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85453809/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD