طرح سازوکار خدمت پزشکان در مناطق محروم با اولویت در مجلس بررسی می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی اولویت دار طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون برقرای عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو که ساز و کار خدمت پزشکان در مناطق محروم را اصلاح می کند، موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966808/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C