طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش در دستور کار مجلس است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری به من مراجعه کرده و می‌گویند شما به عنوان رئیس مجلس مخالف این امر هستید در حالی که من با ساماندهی مخالف نیستم بلکه موافقم؛ البته بنای کار بر این است که این موضوع با سازمان امور اداری و استخدامی و کمیسیون اجتماعی مورد توافق قرار بگیرد تا مسائل مانند بار مالی و اصلاح ساختار رعایت شود.

محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس در جلسه علنی امروز در اخطار قانون اساسی، گفت: اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور تاکید دارد و بر این اساس طرح ساماندهی نیروهای غیر رسمی در آموزش و پرورش که 120 امضا دارد، می بایست در اولویت مجلس قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرصتی در نظر گرفته شده تا جلسه مشترک بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری استخدامی برگزار شود، اظهار داشت: در رابطه با معلمان بازنشسته نیز هفته گذشته این موضوع را مطرح کردم لذا اکنون نیز به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم که خلاف قانون بازنشستگی نباید عمل کند لذا کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را رسیدگی کند.

نماینده مردم بجنورد بیان داشت: معاونت قوانین مجلس چندین بار این طرح را در دستور کار صحن مجلس قرار داده اما از دستور کار خارج شده در نتیجه اکنون در آموزش و پرورش برای پرکردن کلاس‌های خالی از بازنشستگان دعوت به همکاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه 15 آبان ماه – مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به اخطار قانون اساسی نماینده مردم بجنورد، گفت: بحث ساماندهی نیروهای غیررسمی از دستور کار خارج نشده و در ردیف ۱۴ دستور کار صحن مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: با این کار بازنشسته‌ای که چندین سال از کلاس درس فاصله گرفته بار دیگر به محیط کار باز می گردد و یا حتی برخی از بازنشستگان به مناطق مختلف اعزام می شوند در حالی که باید برای نیروهای تحصیلکرده پاسخی داشته باشیم.

وحیدی اظهار داشت: در این میان آموزش و پرورش نیز بدون دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی با یکسری از نیروها قرارداد می‌بندد براین اساس مشاهده می‌شود که مردم نسبت به نحوه جریان مدیریت در آموزش و پرورش اعتراض می‌کنند؛ همچنین پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ را نمی‌دهیم اما از آنها می‌خواهیم که در کلاس درس حاضر شوند؛ معاونت قوانین باید عنوان کند چرا ترتیب امضای نمایندگان را رعایت نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934013/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

وحیدی ادامه داد: امروزه موضوع اقتصاد، معیشت و اشتغال پاشنه آشیل خیلی از جریانات داخل کشور است به عبارتی برای جوانان فارغ‌التحصیل اشتغال ایجاد نمی‌کنیم اما بازنشستگان را بازمی‌گردانیم.