«طرح شفافیت قوای سه گانه» مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت

همچنین مقرر شد در ماده ۱ عبارت «کانون های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.

تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی  می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون  پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات های گزینش.

بر اساس ماده ۴- مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936433/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

نمایندگان در ادامه در بررسی ماده ۴ نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که این ماده نیز برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

نمایندگان همچنین به بررسی ماده ۳ طرح پرداخته و اصلاحاتی را در آن انجام دادند. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این ماده اضافه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (ث) ماده ۱ این طرح موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ طرح مذکور پرداخته و با آن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ اصلاح شده ؛  مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

براساس بند (ث) اصلاحی ماده ۱ این طرح؛ سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.

براساس این تبصره اصلاحی؛ در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصره ۴ – انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.