طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مٌسکن کوتاه مدت است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از دلالی و رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار عنوان کرد و گفت: این طرح به تنهایی مٌسکن است و ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973568/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA