طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد


تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز بند «ت» طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988118/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF