طرح نحوه برگزاری آزمون سراسری باید در دستور کار مجلس قرار گیرد


تهران – ایرنا – نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از رییس مجلس خواست طرح نحوه برگزاری آزمون سراسری در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172069/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF