طرح پیشنهاداتی که دولت توان آنها را ندارد خلاف قانون است


تهران- ایرنا- نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: ارایه طرح ها، لوایح و پیشنهاداتی که دولت توان عمل به آنها را ندارد و می دانیم شورای نگهبان آن را رد می کند، خلاف شرع، قانون، منطق، مروت و اخلاق است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056722/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA