عربستان جایگزین نفت ایران برای چین نمی‌شود/سکوت غربگرایان درقبال موضع اروپا درباره جزایرسه‌گانه


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر کشورهای اروپایی که غربگرایان به دنبال برقراری ارتباط با آنها هستند، در موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی بارها از امارات حمایت کردند. اما این موضوع هیچ گاه در جریان مذاکرات برجامی مورد اعتراض غربگرایان قرار نگرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969078/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84