عرب انصاری: در یوم‌الله ۱۲ فروردین ارزش‌های نظام اسلامی تبیین گردد


تهران-ایرنا-معاون حقوقی، امورمجلس و هماهنگی استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: یوم‌الله ۱۲ فروردین باید محور توجه ملت ایران و جامعه جهانی قرار گیرد و ارزش‌های نظام اسلامی تبیین و تحلیل گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069071/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86