عضویت در بریکس، پروژه منزوی‌سازی ایران را شکست داد/ اقتصاد تک‌قطبی فرو پاشید


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اولین پیام حضور ایران در بریکس، شکست پروژه منزوی‌سازی ایران است، گفت: سال‌هاست که آمریکا و هم‌پیمانانش به دنبال منزوی‌سازی ایران هستند، اما جمهوری اسلامی با تقویت تعاملات خود پروژه انزوای ایران را ناکام گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212871/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C