عضو کمیسیون آموزش مجلس: صحرایی در حوزه آموزشی و پژوهشی کارنامه موفقی دارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: سوابق درخشان آموزشی، پژوهشی، علمی، مدیریتی و دوران معلمی وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش حاکی از موفقیت وی در این حوزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121532/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87