عضو کمیسیون آموزش مجلس: پویش مهر اعتماد به وضعیت موجود است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه طرح پویش مهر از سوی رییس جمهور اعتماد به وضعیت موجود است، گفت: آیت الله رییسی با علم به اینکه ما حرف‌هایی برای گفتن داریم و دست نظام پر است، این موضوع را مطرح کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236826/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA