عضو کمیسیون امنیت ملی: هاشمی قادر به رفع چالش‌ها و مشکلات حوزه ورزش است


تهران- ایرنا- نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی عملکرد هاشمی در حوزه ورزش را موفق عنوان کرد و گفت: حضور وی در وزارت ورزش می‌تواند چالش‌ها و مشکلات این حوزه را رفع کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228076/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87