علت عدم حضور رییس جمهور در جلسه رای اعتماد چه بود؟


تهران- ایرنا- وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت حضور نیافتن آیت الله رئیسی رییس جمهور در جلسه رأی اعتماد گفت: چهارشنبه ها جلسه هیأت وزیران تشکیل می‌شود و در جلسه امروز موضوعات مهمی در دستور کار و بررسی اعضای کابینه قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917231/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF