علی‌آبادی با حوزه صنعت و معدن آشنایی کامل دارد


تهران- ایرنا- نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: علی آبادی با حوزه صنعت و معدن آشنایی کامل دارد و با توجه سوابق کاری توانسته تحولات بسیار خوبی در موضوع صنعت و فناوری برای کشور به ارمغان آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127715/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF