علی آبادی از نیروهای اجرایی باتجربه کشور است


تهران- ایرنا – نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق مدیریتی عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی را از نیروهای اجرایی با سابقه و تجربه کشور دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127781/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA