علی رغم اصرار دولت؛ مجلس با بررسی فوری «لایحه توسعه سواحل مکران» مخالفت کرد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دو فوریتی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران مخالفت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227452/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86