علی مطهری: میدان دادن به هنرمندان به جهش تولید فرهنگی کمک می‌کند


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اگر میدان و فضای کار برای هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری باز شود و سخت‌گیری‌های بی‌جا نداشته باشیم، به جهش تولید با مشارکت مردم در این حوزه کمک می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447761/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF