عملکرد دستگاه‌های اجرایی خوزستان در زمینه تحقق برنامه اشتغال رصد شود


اهواز – ایرنا – نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت رصد و راستی آزمایی عملکرد دستگاه های اجرایی خوزستان در زمینه تحقق اشتغال، گفت: تحقق برنامه اشتغال‌زایی در استان، نیازمند اقدام و سرعت عمل بهتر از سوی دستگاه های متولی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231692/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84