عملکرد فاطمی امین نقاط قوت بیشتری دارد/ با استیضاح وی مخالفم

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فاطمی امین را فردی با تجربه در حوزه صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: وی فردی با سوابق و عملکرد مثبت در حوزه کاری خود است و می تواند در تعامل بیشتر با مجلس در راستای بهبود امور و خدمت رسانی به مردم و نارضایتی این حوزه را کاهش دهد و پاسخگوی مطالبات مردم و مجلس باشد.

رضایی تصریح کرد: انتقادهای نسبت به برخی از معاونان وزیر صمت وجود دارد که فاطمی امین می تواند برای بهبود کار این وزراتخانه تغییراتی ایجاد کند و با معرفی افراد قوی تر بتواند برنامه های خود را عملیاتی کند.

وی افزود: در صورت تغییر وزیر چند ماه بخش صنعت و معدن کشور تعطیل می شود و با معرفی سرپرست جدید وقفه ای در حوزه کاری این وزراتخانه ایجاد می شود و ما مطمئن نیستیم که وزیر بعدی از فاطمی امین قوی تر باشد، بنابراین استیضاح به صلاح نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مشکلاتی در وزرات صمت وجود دارد، اظهار داشت: هر وزراتخانه ، وزیر و مسئولی نقاط ضعف و قوتی دارد، اما نقاط قوت فاطمی امین از نقاط ضعف وی بیشتر است و ایشان می‌تواند وزرات صمت را به خوبی مدیریت کند.

علی رضایی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد طرح استیضاح وزیر صمت گفت:با توجه به شرایط موجود کشور بررسی استیضاح وزیر صمت به صلاح نیست ،با بررسی عملکرد فاطمی امین به این نتیجه رسیده ام که به استیضاح رای ندهم.

به گزارش ایرنا، جلسه بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا سه شنبه ۱۰ آبان برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928549/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85

نماینده مردم کنگاور بیان داشت: برخی مشکلات وزراتخانه‌ها ناشی از ساختار است و با تغییر وزیر مشکلات این حوزه حل نمی‌شود این موضوع فقط صورت مساله را پاک می کند.