عملکرد وزارت صمت در زمان فاطمی امین مثبت بوده است/ با این استیضاح مخالف هستم

این نماینده مجلس ادامه داد: فاطمی امین در بخش‌هایی ازجمله خودرو که تاکنون کسی به آنها وارد نمی‌شد ورود کرد و به خوبی نیز عمل کرد، امروز شاهد هستیم که در همین قضیه خودرو به صورت جدی وارد شده، وضعیت را ریشه یابی و امیدواریم که مشکلات برطرف شوند.

سید مسعود خاتمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه بسیار عریض و طویل است و تعدادی از نمایندگان مواردی را در خصوص وی مطرح می‌کنند مثلاً عنوان می‌شود که فاطمی امین برخی از کارها و برنامه‌هایی را که گفته شده اجرایی نکرده است.

خاتمی در ادامه به این مهم اشاره کرد که نظر بنده این است که اشکالاتی که به فاطمی امین وارد می‌شود به آن میزان نیست که سبب استیضاح شود و به این سمت برویم که فرد دیگری را به وزارت صمت بیاورند.

وی در پایان تاکید کرد: در مجموع احساس خود بنده بر این است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نظرشان در خصوص فاطمی امین مثبت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928090/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%ADخاتمی با بیان اینکه البته نارسایی و کاستی‌هایی نیز وجود داشته تاکید کرد: اما این اشکالات به حدی نیست که موجب استیضاح شود، بنده مخالف این استیضاح بوده و به ایشان رای می‌دهم چراکه عملکرد مناسبی داشته است.

وی تصریح کرد: اما در مجموع برآورد ما بر این است که عملکرد وزارت صمت از زمانی که وی این مسوولیت را بر عهده گرفته مثبت بوده است.